Centrální evidence průkazů obsluh motorových manipulačních vozíků

vydaných CEO při ČSMM-L
Přihlášení do evidence ČSMML

Pozor! Není k dispozici přihlašovací server. Přihlášení pravděpodobně neproběhne!
Při déletrvající nefunkčnosti(více jak 1 hodina) prosím kontaktujet ČSMML.


Uživatelské jméno
Heslo